___@__@ LÀ CON GÁI@__@___?

Làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ. Sống trên đời phải hống hách kiêu sa. Bước chân đi phải dẫm nát ngọc ngà. Và trái tim phải hóa thành sỏi đá *** Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh Chút lạnh lùng và một chút kiêu sa Dù cho bão tố phong ba Làm thân con gái như ta ....thì đừng...... (st) chỉ... hiển thị thêm Làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ.
Sống trên đời phải hống hách kiêu sa.
Bước chân đi phải dẫm nát ngọc ngà.
Và trái tim phải hóa thành sỏi đá

***

Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
Chút lạnh lùng và một chút kiêu sa
Dù cho bão tố phong ba
Làm thân con gái như ta ....thì đừng......
(st)
chỉ vui tí thui nha
chúc mọi người vui vẻ
4 câu trả lời 4