Help...đề tiếng anh..............?

chủ đề : người ngoài hành tinh ...( khoảng 600-800 chữ)
ai giúp mình viết tiếng việt cũng được ..................
3 câu trả lời 3