Tại sao Albert Einstein quy y Đạo Phật?

Ba năm cuối đời ông đã quy y theo Phật khiến tín đồ Thiên Chúa Giáo ghét bỏ, đồng bào ông (Do Thái) đôi chút bất mãn. Sinh thời, ông thường khen đi khen lại không tiếc lời với Phật Giáo, nhưng là về quan điểm khoa học. Có biết đâu, trong lời khen giấu bao nhiêu điều khổ tâm về thời thế, về cuộc sống, mà chỉ có... hiển thị thêm Ba năm cuối đời ông đã quy y theo Phật khiến tín đồ Thiên Chúa Giáo ghét bỏ, đồng bào ông (Do Thái) đôi chút bất mãn.
Sinh thời, ông thường khen đi khen lại không tiếc lời với Phật Giáo, nhưng là về quan điểm khoa học.
Có biết đâu, trong lời khen giấu bao nhiêu điều khổ tâm về thời thế, về cuộc sống, mà chỉ có pháp môn Bát Nhã Quán Không mới rửa được mối hận ngàn đời của một tâm hồn hiền hậu.
Ông chưa hề đề cập đến khía cạnh triết lý của đạo Phật, song sự thật ông đã ý thức đầy đủ cái khổ đau về nội tâm của một kiếp người.
Dù là nhà khoa học, đâu chỉ biết chúi đầu vào bút sách. Ông là một tâm hồn nghệ sĩ và đa cảm... thể hiện bằng vai vác cây đàn violen, trên ngực đeo tượng Phật, luôn luôn như vậy.
Hình: Tiền Israel 5-Pfund có hình Einstein: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Einst...

Trích "Những trí tuệ siêu việt của thế giới" (THE WORLD'S GREAT MINDS ; Jack Meadows - Chancellor Press, London, 1997), bản dịch tiếng Việt của Phạm Khải, NXB Lao động Hà Nội, 2005.
~~~~~~~~~
Đúng là, dĩ nhiên, một hiểu lầm về những gì bạn được đọc về nhận thức tôn giáo của tôi, một hiểu lầm được lặp lại một cách có hệ thống. Tôi không tin vào một vị Chúa nhân cách hóa và tôi không bao giờ phủ định điều này và tôi đã biểu thị điều đó một cách rõ ràng. Nếu có thứ gì đối với tôi được gọi là tôn giáo thì đó là sự thán phục vô tận dành cho cấu trúc thế giới mà khoa học của chúng ta có thể khám phá ra.
—Albert Einstein-

Tuy nhiên , đối với một tôn giáo Phương Đông như Đạo Phật , Einstein đã nhìn thấy đó như là một triết lý cực kỳ sống động và triết lý ấy đã đi vào cuộc đời bằng chân lý thực chứng của mình, ngỏ hầu cắt ngang sự chậm tiến, lạc hậu, mê tín, cuồng tín và kém văn minh của thời đại. Đạo Phật đã đem lại cho con người một cái nhìn mới, một lối sống mới, một sự hài hòa mới, sống với nhau như ánh sáng trong không gian, chan hòa với nhau như nước với sữa. Chính vì thấy rõ cái độc đáo đó mà ông Einstein đã phát biểu về Đạo Phật như sau :

"Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó "

(The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism).

Đồng thời, một lần khác ông cũng khẳng định rằng:

"Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học"

(If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to keep it up to date with recent scientific finding. Buddhism need no surrender its view to science, because it embrances science as well as goes beyond science).

Cả hai câu trên được trích từ "Collected famous quotes from Albert"

Nguồn: http://tinyurl.com/7tgofdm
Cập nhật: @ vô thường-vô ngã: Trong lịch sử, nếu nói đến "xung đột tôn giáo - khoa học" thì chỉ tìm thấy ở Ki Tô Giáo. Còn ở Phât Giáo thì không có xung đột nào. Điều đó nói lên rằng, Khoa Học và Đạo Phật hòa hợp với nhau về bản chất. Khi Einstein nói: "Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập... hiển thị thêm @ vô thường-vô ngã:
Trong lịch sử, nếu nói đến "xung đột tôn giáo - khoa học" thì chỉ tìm thấy ở Ki Tô Giáo. Còn ở Phât Giáo thì không có xung đột nào. Điều đó nói lên rằng, Khoa Học và Đạo Phật hòa hợp với nhau về bản chất.
Khi Einstein nói: "Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học" là ông muốn nói rằng "Dù khoa học tiến bộ đến đâu, Phật Giáo cũng chẳng lỗi thời"
Chỉ Ki Tô Giáo mới kiếm chuyện với khoa học mà thôi, như vụ Giordano Bruno, Galileo Galilei chẳng hạn
Cập nhật 2: @ Isah_Ahmad: Bạn viết câu này rất hay: "ông (Einstein) cảm thấy thoải mái với nó là điều quan trọng nhất".
Những tu sĩ Công Giáo bỏ đạo rồi bị truy kích dữ dội rất tâm đắc với ý kiến của bạn.
Cập nhật 3: Hay quá! Không ngờ các bạn lại thảo luận tâm huyết đến thế. Mình đọc các câu trả lời mà thích thú vô cùng.
Tất cả mọi người tham gia thảo luận đều được mở mang kiến thức cả.
Cập nhật 4: @ khoai lang : Bạn có cái nhìn "tuệ nhãn" đấy! Chọn tôn giáo nào thì chọn, nhưng có ý thức và tự do về sự chọn lựa của mình, gọi là "tuệ nhãn".
5 câu trả lời 5