Loài chim lúc cùng thì mổ,loài thú lúc cùng thì cắn, chưa có ai làm điều ác mà không nguy bao giờ?

bạn nghĩ thế nào??

chúc vui vẻ hạnh phúc cuối tuần nhé!
10 câu trả lời 10