Mọi người cho vịt xin ý kiến..góp ý chân thành,..cảm ơn mọi người trước nha,vịt tặng 10 điểm cho câu tl đầy đủ?

ai có ý kiến gì xin chân thành góp ý nha.... Quan điểm chung của gia đình [All Stars] là lên đây có thêm nhiều bạn có thêm thành viên chứ không loại ai ra,...kết bạn thật nhiều,..hoà đồng vui vẻ với mọi người chứ không thích gây chuyện,...mỗi thành viên khi lên đây đều để học hỏi và giúp những người cần giúp..chưa... hiển thị thêm ai có ý kiến gì xin chân thành góp ý nha....
Quan điểm chung của gia đình [All Stars] là lên đây có thêm nhiều bạn có thêm thành viên chứ không loại ai ra,...kết bạn thật nhiều,..hoà đồng vui vẻ với mọi người chứ không thích gây chuyện,...mỗi thành viên khi lên đây đều để học hỏi và giúp những người cần giúp..chưa từng gây chiến với ai và cũng không thích gây chiến với ai và nhóm nào....
thành viên của [All Stars] gồm có:
Chủ hội @Huyết Công tử
Đại tỷ @lalan
Thành viên mới gia nhập Nhị ka @lam
Nhị tỷ là vịt
Tam ka.......ít lên nên không có gì nói (cho qua nha)
Tam muội @Mèo ngốc chu tước
Tứ muội @ West
Ngũ muội@quậy kute
Lục muội @becondon't cry
bé út là @ Bư (Hoa vô khuyết)
xin mọi người từng thành viêncho vịt biết suy nghĩ của mọi người về gia đình [All Stars] và 1 trong những người ở trên mà mọi người biết nha...ai có ưu điểm hay khuyết điểm gì để vịt thông báo lại để gia đình [All Stars] dễ thương hơn nữa vừa ý mọi người nha....
cám ơn mọi người
chúc mọi người onl vui vẻ...
câu trả lời đúng chủ đề và đầy đủ nhất vịt tặng 10 điểm
13 câu trả lời 13