Khi ai đó không nhìn ra điểm mạnh của bạn thì đó là sai lầm của họ hay của chính mình ....?

nếu "ai đó" là sếp bạn thì ... đáng lo không nhỉ ... ?
12 câu trả lời 12