Bạn có đánh giá ra sao về tâm lý của con người ngày nay ?

Tại sao bây giờ đọc các trang báo toàn là những cảnh thương tâm: anh em, cha me, con cái, làng xóm.... chém giết nhau, rồi cướp của, giết người, ........tai nạn giao thông đầy rẫy........... Con người ngày nay hình như sống vội vã, bon chen, sống ít tình người hơn phải không... hiển thị thêm Tại sao bây giờ đọc các trang báo toàn là những cảnh thương tâm: anh em, cha me, con cái, làng xóm.... chém giết nhau, rồi cướp của, giết người, ........tai nạn giao thông đầy rẫy...........

Con người ngày nay hình như sống vội vã, bon chen, sống ít tình người hơn phải không ?

Bạn có đánh giá gì về tâm lý của con người ngày nay ?
14 câu trả lời 14