Ca sỹ khánh ly hát cái gì hay?

Nói thật lòng là tôi rất mê nhạc Trịnh, cho dù hát kiểu gì cũng thấy hay, có nhạc đệm, không nhạc đệm, hòa tấu, độc tấu, ca sỹ chuyên nghiệp hay nghiệp dư hoặc người thường hát karaoke,... đều thấy hay.
Chỉ có điều khi nghe khánh ly hát thì tôi có cảm giác đúng như đang nghe mèo già gào đực.
Cập nhật: Thật sự tôi cũng chẳng thú vị gì giọng ca của Khánh Ly. Chỉ một số bài Khánh Ly với nhạc Trịnh là tôi chấp nhận, còn lại là chẳng thích nghe. Vì mỗi người có sự khác nhau trong thính âm và cảm xúc khi nghe một bài hát do một ca sỹ nào đó thể hiện. Hình như mọi người bị chứng a dua quá đà khi ai cũng khen Khánh Ly... hiển thị thêm Thật sự tôi cũng chẳng thú vị gì giọng ca của Khánh Ly. Chỉ một số bài Khánh Ly với nhạc Trịnh là tôi chấp nhận, còn lại là chẳng thích nghe. Vì mỗi người có sự khác nhau trong thính âm và cảm xúc khi nghe một bài hát do một ca sỹ nào đó thể hiện.
Hình như mọi người bị chứng a dua quá đà khi ai cũng khen Khánh Ly hết lời để khen.Sợ chê Khánh Ly là lập dị với cộng đồng xã hội!? Đồng ý là có hay và chỉ hay với một số bài và một phần của nhạc Trịnh Công Sơn, không phải bài nào của TCS mà Khánh Ly cũng chỉ là số 1.
Có nhiều bài của TCS, riêng tôi cảm nhận Lệ Thu (già) hát ăn đứt Khánh Ly, hoặc là ca sỹ Ngọc Lan và Kiều Nga thuở trước cũng lấp bóng Khánh Ly với những bài hát của TCS.
Hình như là mọi người bị chứng bệnh hình tượng hóa quá ca sỹ Khánh Ly, nên cứ một mực nhất định là nhạc Trịnh thì chỉ có Khánh Ly, ngoài ra chẳng có ca sỹ nào hát nổi nhạc Trịnh.
(Các) nguồn
Thành viên Ngụy Già nên tập ăn theo thực đơn mà khen đáo khen để Khánh Ly nghen. Không thì xã hội người ta chê chẳng hiểu
Cập nhật 2: @Mai Thủy
Cập nhật 3: qua ý của @nguoi viet, tớ thấy rằng tất cả những người ca ngợi khánh ly kia là qua lời thơ bài hát khơi gợi hận thù dân tộc chứ đâu phải do chất giọng hay. Thảo nào có nhiều kẻ đã nổi điên khi tớ không thích giọng ca dở đó.
7 câu trả lời 7