Tôi muốn tâm sự va được nghe tư vấn của mọi ngừoi?

tôi là sv năm 1 vì hoàn cảnh quá khó khăn của gđ mình nên tôi không chọn một trường đại học danh tiếng ở HN mà chọn thi vào một trường đh gần nhà để tiện cho việc đi lại và tiết kiệm lại vẫn phụ giúp được gđ. nhưng nay tôi thấy hối hận vì quyết định của mình quá muốn thi lại năm nay nhưng ko đi được. xin m.ng... hiển thị thêm tôi là sv năm 1 vì hoàn cảnh quá khó khăn của gđ mình nên tôi không chọn một trường đại học danh tiếng ở HN mà chọn thi vào một trường đh gần nhà để tiện cho việc đi lại và tiết kiệm lại vẫn phụ giúp được gđ. nhưng nay tôi thấy hối hận vì quyết định của mình quá muốn thi lại năm nay nhưng ko đi được.
xin m.ng cho tôi lời khuyên
8 câu trả lời 8