..............Ngày trở lại quê em.........?

Trở lại quê em chiều nắng nhạt Cỏ hương đồng nội vương ngào ngạt Tình nồng bỗng trỗi dậy mênh mang Duyên thắm chợt dâng tràn bát ngát Mành trúc buông lơ thơ trước ngõ Hàng cau đứng ủ rũ sau vườn Hỏi thăm mới biết em sang bến Mây bỗng giăng ngang sắc tím buồn. HÀN BĂNG TÂM Kỷ niệm ngày về Càng Long -... hiển thị thêm Trở lại quê em chiều nắng nhạt
Cỏ hương đồng nội vương ngào ngạt
Tình nồng bỗng trỗi dậy mênh mang
Duyên thắm chợt dâng tràn bát ngát

Mành trúc buông lơ thơ trước ngõ
Hàng cau đứng ủ rũ sau vườn
Hỏi thăm mới biết em sang bến
Mây bỗng giăng ngang sắc tím buồn.

HÀN BĂNG TÂM

Kỷ niệm ngày về Càng Long - Trà Vinh
1 câu trả lời 1