Tình yêu như thế nào là đẹp vậy mọi người?

Em mơ ước tình yêu đẹp vậy tình yêu đẹp là như thế nào ne?
14 câu trả lời 14