Trung Quốc lập bộ chỉ huy quân đồn trú ở “thành phố Tam Sa”?

Đảng và Nhà Nước lo nên TQ tiếp tục lập bộ chỉ huy quân đồn trú ở “thành phố Tam Sa” Tân Hoa xã ngày 20/7 cho biết Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập và triển khai bộ chỉ huy quân đồn trú của cái gọi là “thành phố Tam Sa” - hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin của Bộ... hiển thị thêm Đảng và Nhà Nước lo nên TQ tiếp tục lập bộ chỉ huy quân đồn trú ở “thành phố Tam Sa”
Tân Hoa xã ngày 20/7 cho biết Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập và triển khai bộ chỉ huy quân đồn trú của cái gọi là “thành phố Tam Sa” - hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam.
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin của Bộ tư lệnh quân khu Quảng Châu hôm qua cho hay Quân ủy trung ương Trung Quốc (CMC) đã phê chuẩn thành lập bộ chỉ huy quân đồn trú ở “thành phố mới được thành lập này”.

Theo Tân Hoa xã, Bộ chỉ huy quân đồn trú này sẽ là bộ chỉ huy cấp phân khu, nằm dưới Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Nam, chịu trách nhiệm quản lý việc huy động các đơn vị quốc phòng, lực lượng dự bị và tiến hành các chiến dịch quân sự.

Bộ chỉ huy quân đồi trú Tam Sa của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ nằm dưới sự lãnh đạo song song của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Nam và các lãnh đạo dân sự.

Thông tin về việc thành lập Bộ chỉ huy quân đồn trú đã được đưa ra từ nhiều ngày trước, sau khi Trung Quốc tuyên bố thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” vào tháng 6 vừa qua. Ngày 23/6, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ sự bất bình và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ quyết định sai trái, phi pháp này.

Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh, Huyện đảo Trường Sa là một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam và trực thuộc quyền quản lý hành chính của Tỉnh Khánh Hòa.

- "Đảng và Nhà nước lo mất hết chỗ nọ, mất hết chỗ kia". Bắt đầu từ năm ngoái khi phong trào biểu tình chống Trung Quốc nổ ra tại Hà nội, một mặt chính quyền ra lệnh đàn áp, một mặt gửi những tổ chức mặt trận, công an khu vực và các đoàn thể tới từng nhà của người tham gia biểu tình để vận động, hăm dọa họ bỏ cuộc. Tuy nhiên chính sách này chưa bao giờ thành công vì người biểu tình ý thức rất rõ việc họ làm và quan trọng hơn hết họ không cảm thấy sợ hãi trước sự đàn áp của nhà nước vì đối với họ biều tình chống Trung Quốc là yêu nước.


- Nếu lãnh đạo công an Sài Gòn quyết tâm đàn áp, khủng bố những người biểu tình yêu nước thì quả thật rất bất nhân, bất nghĩa và hết sức phản động, chính các Ông mới là những người có tội với dân tộc Việt Nam.
2 câu trả lời 2