Phong Trần…?????????

Anh Phong mà lại…cởi Trần?
Ghép lại hai chữ Phong Trần ….sợ ghê !
Phong Trần đi dạo ..trên đê
Gặp cơn gió mạnh tung hê….Phong…..Trần.

Chớ chém em …tội nghiệp.
3 câu trả lời 3