Hạ Trắng@ có phải là Uyên Trang@......?

Ba thang thuốc bổ gôm làm một Ngâm rượu lâu ngày bỏ ra xơi Một chung nhắp giọng lòng phơi phới Hai chung ực phát..thấy đã đời Uyên Trang uống độc không mời khách Mồi chỉ xuề xòa cá lóc..trui Nguyên Phong - Cẩn Vũ đi trờ tới Dấu biến hũ hèm bảo …ngồi chơi ( Cái này ba xạo bà cố lun) Phong khoe chai rượu... hiển thị thêm Ba thang thuốc bổ gôm làm một
Ngâm rượu lâu ngày bỏ ra xơi
Một chung nhắp giọng lòng phơi phới
Hai chung ực phát..thấy đã đời

Uyên Trang uống độc không mời khách
Mồi chỉ xuề xòa cá lóc..trui
Nguyên Phong - Cẩn Vũ đi trờ tới
Dấu biến hũ hèm bảo …ngồi chơi ( Cái này ba xạo bà cố lun)

Phong khoe chai rượu nhãn ít-ô
Cẩn Vũ mang mồi lại xề dzô
Bày biện ra bàn vui đối ẩm
Uyên Trang tít mắt cứ cười…ồ

Hết rượu hết mồi ớ…bác ơi
Tụi em ngó thấy Bác ..cười cười
Dấu tiệt gầm bàn chai rượu thuốc
Lôi đỡ..nhẩm xà tí lấy ..hơi?
2 câu trả lời 2