Mình là mem mới mong các bạn giúp đỡ, các bạn cho mình làm quen nhé?

Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa. Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? Vova: thưa cô nuớc đại ạ. Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì? Vova: thưa cô nước....tiểu ạ bây giờ thì đố vui nhé 1) Từ gì mà chắc chắn 100% người Việt Nam đều phát âm sai? 2)Nếu chỉ có một que diêm, trong một... hiển thị thêm Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nuớc đại ạ.
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nước....tiểu ạbây giờ thì đố vui nhé
1) Từ gì mà chắc chắn 100% người Việt Nam đều phát âm sai?
2)Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn sẽ thắp gì trước tiên?
6 câu trả lời 6