Bạn có thật sự yêu 1 người chưa từng biết mặt chỉ biết mỗi số điện thoại..nhưng vì sao bạn lại yêu người đó?

vì người ta hay nói chưa biết mặt chưa tin được không biết người đó ra sao,..như thế nào...nói có thật không...làm sao dựa vào đâu để bạn tin người đó nói thật có khi nào bạn ngộ nhận giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu không vịt thật ngưỡng mộ những đôi trên đây quá...hok biết vịt có gặp được hok ta....vì bây giờ vịt... hiển thị thêm vì người ta hay nói chưa biết mặt chưa tin được không biết người đó ra sao,..như thế nào...nói có thật không...làm sao dựa vào đâu để bạn tin người đó nói thật
có khi nào bạn ngộ nhận giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu không
vịt thật ngưỡng mộ những đôi trên đây quá...hok biết vịt có gặp được hok ta....vì bây giờ vịt chưa thấy........hihi
11 câu trả lời 11