Có đôi khi thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo?

Hình như là ...lúc này thì phải
:((
10 câu trả lời 10