Bad boy..............................

......lâu ko gặp
khỏe ko ?
vui ko ?
có thì cho tui ít đi
4 câu trả lời 4