Có bao giờ bạn......?

.....viết 1 tin nhắn thật dài, nhưng chỉ để mình đọc mà không dám gửi? Có bao giờ bạn chờ nick ai đó sáng, nhưng khi sáng lên bạn lại vội vã offline? Có bao giờ bạn luôn nhìn về 1 người, nhưng nếu 1 ai phát hiện lại luôn miệng gạt bỏ? Có bao giờ bạn thấy nhớ, mà chẳng thể là gì hơn, không nhắn tin, không chờ... hiển thị thêm .....viết 1 tin nhắn thật dài, nhưng chỉ để mình đọc mà không dám gửi?
Có bao giờ bạn chờ nick ai đó sáng, nhưng khi sáng lên bạn lại vội vã offline?
Có bao giờ bạn luôn nhìn về 1 người, nhưng nếu 1 ai phát hiện lại luôn miệng gạt bỏ?
Có bao giờ bạn thấy nhớ, mà chẳng thể là gì hơn, không nhắn tin, không chờ đợi, không nhìn thấy?
Có bao giờ bạn vừa làm vừa phủ nhận nó không? Giống như là yêu mà vẫn phủ nhận là không ấy?
8 câu trả lời 8