Chị Thảo....câu hỏi của chị giải đáp hết rùi?

Chúc chị tối vui...
lâu lắm ko thấy chị và cả chị hà my nữa....
6 câu trả lời 6