♥♥♥♥♥♥    ?

TỰ CẢM !!!

Một mình, một bóng một bài thi ...
Lạnh lẽo ta ôm bóng Nguyệt, hì !
Hồn ngẩn ngơ sầu thu lá úa !
Bút mơ mộng gửi áng tình si ...
Giận đời hối hả thời gian lạnh,
Buồn kẻ đa đoan chữ nghĩa lì !
Chẳng thể như ngày xưa, lặng lẽ ...
Một mình, một bóng, một bài thi !!!

NSCĐ
10 câu trả lời 10