Cổng kết nối của màn hình máy tính hiệu Sam sung?

Tình cờ tôi thấy màn hình máy tính Sam Sung sau khi kết nối với máy tính rồi, còn dư 1 cổng có chữ DVI IN, vậy cổng này để làm gì, kết nối thiết bị gì. Mong các bạn giải đáp
1 câu trả lời 1