Bài tập hóa lớp 11 đây! Bài tập khó ai không giải được thì đừng vào?

Đun KClO3, không xúc tác, thì muối này phân hủy theo 2 PT:
a) 2KClO3==>2KCl+3O2
b) 4KClO3==>3KClO4+KCl
Tính % khối lượng bị phân hủy (a),(b)
Biết rằng khi phân hủy hoàn toàn 73,5g KClO3 thì thu được 33,5 g KCl
Cập nhật: cho hỏi luôn là phương trình điều chế muối ăn công nghiệp là chất nào cộng với chất nào ?
2 câu trả lời 2