I am OKAY................?

Thứ 4 ngày 15 tháng 8 hai không mười hai
:-)))
5 câu trả lời 5