TỘI ... !!!    ?

Tình yêu có tội phải không anh ? Sao cứ vun duyên gửi mộng lành ... Để lặng lẽ sầu trong lặng lẽ, Dẫu hồn đã dệt những mầm xanh ! Đôi ta có tội phải không anh ? Nên giấc mơ kia sớm tan tành... Lối rẽ âm thầm ôm lối rẽ, Thay lời từ tạ, bước đi nhanh ! Thời gian có tội phải không anh ? Đã cố quên đi lại... hiển thị thêm Tình yêu có tội phải không anh ?
Sao cứ vun duyên gửi mộng lành ...
Để lặng lẽ sầu trong lặng lẽ,
Dẫu hồn đã dệt những mầm xanh !

Đôi ta có tội phải không anh ?
Nên giấc mơ kia sớm tan tành...
Lối rẽ âm thầm ôm lối rẽ,
Thay lời từ tạ, bước đi nhanh !

Thời gian có tội phải không anh ?
Đã cố quên đi lại chẳng đành...
Từng phút chồng lên ngàn kỷ niệm,
Rồi tìm rồi kiếm thuở xuân xanh !

Cuộc đời có tội phải không anh ?
Ngang trái đan xen tạo bức mành...
Em ở bên này, anh ở đó,
Nhìn nhau lén gạt giọt long lanh !

NSCĐ
12 câu trả lời 12