Cuộc sống thật vất vả....?

....mà kết quả thì chả ra sao
k biết sau này sẽ ra sao?
Dù có ra sao....cũng chẳng sao
haizzz
3 câu trả lời 3