NVIDIA® GeForce® 610M with 2GB DDR3 VRAM và Intel® HD Graphics 3000 loại nào chơi game hơn vậy các bác :(?

NVIDIA® GeForce® 610M with 2GB DDR3 VRAM và Intel® HD Graphics 3000 loại nào chơi game hơn vậy các bác :(
4 câu trả lời 4