Tương lai của phe xã hội chủ nghĩa sẽ đi về đâu?

Hiện nay phe xã hội chủ nghĩa chỉ còn vài nước Việt Nam, Trung Hoa, Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên,..., lại còn bị Mỹ các nước phương Tây theo tư bản chủ nghĩa bao vây, cô lập, cấm vận, nội bộ các nước XHCN lại lục đục, chia rẽ. Trung Hoa có tham vọng bành trướng, gây hấn với Việt Nam. Liên Xô là chỗ dựa vững chắc nhất... hiển thị thêm Hiện nay phe xã hội chủ nghĩa chỉ còn vài nước Việt Nam, Trung Hoa, Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên,..., lại còn bị Mỹ các nước phương Tây theo tư bản chủ nghĩa bao vây, cô lập, cấm vận, nội bộ các nước XHCN lại lục đục, chia rẽ. Trung Hoa có tham vọng bành trướng, gây hấn với Việt Nam. Liên Xô là chỗ dựa vững chắc nhất của phe chủ nghĩa xã hội thì nay đã tan rã, dẫn đến phe xã hội chủ nghĩa mất đoàn kết với nhau, lại còn chia rẽ, rời rạc. Cuba thì lại ở quá xa tận châu Mỹ Latinh, lại gần Mỹ nên bị bao vây, cô lập, và bị cấm vận bởi Mỹ. Bắc Triều Tiên lại tranh chấp, mâu thuẫn với Hàn Quốc thân Mỹ nên bị Mỹ và phương Tây cấm vận kinh tế, lại còn bị đe dọa bởi Mỹ và phương Tây về vấn đề vũ khí hạt nhân. Trong các nước XHCN chỉ còn Trung Hoa nổi lên là mạnh nhất, nhưng lại quá nhiều mưu mô và tham vọng bành trướng, không thể nào lãnh đạo phe XHCN được, như vậy tương lai XHCN này sẽ đi về đâu khi mà các nước XHCN không biết đoàn kết lại với nhau, khi mà chủ nghĩa tư bản Âu-Mỹ đã gây ảnh hưởng ra toàn thế giới?
10 câu trả lời 10