Haiz,mik nặng 50kg mak ai nhìn cũng ns gầy,z mak jờ có ng ốm hơn mik nữa?

Chắc fải thực hiện kế hoạch jảm cân thuj
3 câu trả lời 3