Hôhô,chữ viết dễ đọc mak,tại avt hơi nhỏ,nên khó coj xíu :))?

<3 ngáo
:)))))
tự nhjên mún làm jan hồ wek,pi jớ hiền dễ pị ăn hiếp lém :)
3 câu trả lời 3