M.n ngủm sớm zữ,jờ này mak im lặng,k 1 tiếng động :)) ?

:x
3 câu trả lời 3