Giúp em mấy câu hóa hữu cơ này với (5 sao)?

Theo dõi
 • Theo dõi công khai
 • Theo dõi riêng tư
 • Bỏ theo dõi
Có mấy câu em làm được à, còn lại xem, sửa và giải giúp em đi. ---------- 1. Có bao nhiêu este có CTPT C₈H₈O₂ (có chứa vòng benzen) ? [giải] CH₃-COO-C₆H₅ H-COO-C₆H₅(CH₃) [o - m - ...hiển thị thêm
Câu trả lời hay nhất
1)
đúng

2) thiếu
HCOOC(CH3)=CH2

3)
CH3-CH2COOCH=CH2

CH3COO-CH=CH-CH3

HCOO-CH=CH-CH2-CH3

HCOO-CH=C(CH3)2

Source:

VDTT
 • Xếp hạng
 • Bình luận
Sign In 

để thêm câu trả lời của bạn

Không có câu trả lời khác

Ai đang theo dõi câu hỏi này?

  %
  CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
  Thành viên kể từ:
  Điểm: Điểm: Cấp bậc
  Tổng số câu trả lời:
  Số điểm tuần này:
  Theo dõi
   
  Bỏ theo dõi
   
  Chặn
   
  Bỏ chặn