• Khoa học Tự nhiên >
 • Hóa học
 • Khoa học Tự nhiên >
 • Hóa học

Giúp em mấy câu hóa hữu cơ này với (5 sao)?

 • Theo dõi công khai
 • Theo dõi riêng tư
 • Bỏ theo dõi
Có mấy câu em làm được à, còn lại xem, sửa và giải giúp em đi. ---------- 1. Có bao nhiêu este có CTPT C₈H₈O₂ (có chứa vòng benzen) ? [giải] CH₃-COO-C₆H₅ H-COO-C₆H₅(CH₃) [o - m - ...hiển thị thêm
Câu trả lời hay nhất
1)
đúng

2) thiếu
HCOOC(CH3)=CH2

3)
CH3-CH2COOCH=CH2

CH3COO-CH=CH-CH3

HCOO-CH=CH-CH2-CH3

HCOO-CH=C(CH3)2

Source:

VDTT
 • 0
  0
 • Bình luận
Giúp em mấy câu hóa hữu cơ này với (5 sao)?
Có mấy câu em làm được à, còn lại xem, sửa và giải giúp em đi.
----------
1. Có bao nhiêu este có CTPT C₈H₈O₂ (có chứa vòng benzen) ?
[giải]
CH₃-COO-C₆H₅
H-COO-C₆H₅(CH₃) [o - m - p]
⇒ 4 đồng phân.
----------
2. Ứng với CTPT C₄H₆O₂ có bao nhiêu đồng phân este mạch hở ?
[giải]
H-COO-CH=CH-CH₃
H-COO-CH₂-CH=CH₂
CH₃-COO-CH=CH₂
CH₂=CH-COO-CH₃
⇒ 4 đồng phân.
----------
3. Este (X) có CTPT C₅H₈O₂ khi tác dụng với NaOH tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Số chất (X) thỏa mãn điều kiện trên là ?
[giải giúp em]
Đăng nhập 

để thêm câu trả lời của bạn

Ai đang theo dõi câu hỏi này?

  %
  CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
  Thành viên kể từ:
  Điểm: Điểm: Cấp bậc
  Tổng số câu trả lời:
  Số điểm tuần này:
  Theo dõi
   
  Bỏ theo dõi
   
  Chặn
   
  Bỏ chặn