1 triệu USD là bao nhiêu tiền Việt Nam vậy?

hiện nay 1,000,000 USD là bao nhiêu VNĐ nhỉ?
7 câu trả lời 7