Bạn nào có Key Advanced SystemCare Pro 5.. cho mình share với!!!?

Minh đang dùng Advanced System care Pro ver 3...; mình thấy phần mềm dọn dẹp và sửa lỗi này rất tốt. Hiện nay đã có phiên bản 5...; mình lại thiếu $ để mua bản quyền nên Bạn nào có Key Pro 5.. xin vui lòng cho mình "chia sẻ" với! Cảm ơn các bạn nhiều.
2 câu trả lời 2