Chào mọi người....box bạn bè?

Lâu lâu qua box ...hjx
cho don't cry hỏi thăm sức khỏe nào
chìu zui zẻ....hí hí
9 câu trả lời 9