Tôi chưa thấy bộ giáo dục nào dở tệ vá ác với dân như bộ giáo dục việt nam?

Trung quốc qua đây thì đậu đại học ngoại thương còn người dân việt nam như tôi lại thi rớt mà thực chất nó dạy học cũng chả có ra cái tách què gì từ đầu đến cuối năm nó chả dạy gì cả mà có dạy giáo viên nó cũng không biết gì mà dạy.Ngay cả giáo viên chỉ với trình độ kém đến như vậy mà cũng bày đặt được phân công... hiển thị thêm Trung quốc qua đây thì đậu đại học ngoại thương còn người dân việt nam như tôi lại thi rớt mà thực chất nó dạy học cũng chả có ra cái tách què gì từ đầu đến cuối năm nó chả dạy gì cả mà có dạy giáo viên nó cũng không biết gì mà dạy.Ngay cả giáo viên chỉ với trình độ kém đến như vậy mà cũng bày đặt được phân công dạy đại học nữa đúng là không thể hiểu nổi.Tóm lại theo ý kiến của riêng tôi thì giáo dục việt nam là nền giáo dục dở tệ ,dở nhất thế giới luôn chỉ xứng đáng vứt vào thùng rác thôi,chỉ xứng đáng dạy cho súc vật và chó ăn cức thôi?Hay nói cách khác là nên bỏ luôn bộ giáo dục luôn đi lấy tiền cho tôi hoặc trẻ em nghèo thì còn hây hơn.Tóm lại nói thẳng ra cái gì dính đến giáo dục việt nam là biết cái đó chả có ra cái tách què gì rồi đó?
1 câu trả lời 1