Nhảy đầm với….bốc thơ. Bản Tango cuối cùng...?

Bản tăng- gô cuối cùng…. Bùm, chat chat…chat bùm bùm Nhịp bước rộn ràng Mông lắc mạnh Đầu quay ngang Chuột rút quai hàm tại….thiếu calci? Mắt em lé quá….nhìn không ra….! Ai gạt chân em ? Chơi xấu thế…thì còn gì để..trọng? Đành vậy anh ơi…! Em xin nhảy một bản này nữa thôi Rồi từ mai em….biến! Bản... hiển thị thêm Bản tăng- gô cuối cùng….
Bùm, chat chat…chat bùm bùm
Nhịp bước rộn ràng
Mông lắc mạnh
Đầu quay ngang
Chuột rút quai hàm tại….thiếu calci?

Mắt em lé quá….nhìn không ra….!
Ai gạt chân em ?
Chơi xấu thế…thì còn gì để..trọng?
Đành vậy anh ơi…!
Em xin nhảy một bản này nữa thôi

Rồi từ mai em….biến!

Bản Tăng – Gô nhịp loại hai…phần bốn
Móc cờ-lê em chẻ nhân đôi
Thế mà cứ vấp chân
Té liên hồi như có ai….níu váy

Mặt em tô son, trét phấn dầy..cộm vậy
Không khen xinh?
Lại phũ phàng…chọc gậy
Em té bổ kềnh..
Anh cười ha hả thích lắm sao?

Bài Tăng – Gô cuối cùng…..
Ôi Bài Tăng – Gô,
Nao nao…trong dạ.!!!!!
Chào Vũ trường bốc thơ…Không ngày tái…nạm!
Cập nhật: Chị Bình Minh@ đâu mất tiêu rồi ????? kinh khủng quá di thôi!
2 câu trả lời 2