CHỜ EM CHO ĐẾN BAO GIỜ?

Hẹn em từ thủa xuân sang,
Hè lên nắng đã cháy vàng nhớ mong.
Thu về vàng ruộm nỗi lòng,
Đông ken lạnh lẽo sầu đong đợi chờ.
5 câu trả lời 5