Nếu đây là một diễn đàn thì có buổi offline các thành viên không nhỉ?

Mình đang tham gia vài diễn đàn ở mạng, cũng đi được vài buổi offline, nhưng chưa được đi ở diễn đàn Hỏi Đáp lần nào, không biết có ai tổ chức không nhỉ?
Nếu có thì chắc sẽ hoành tráng lắm đây !^^
Chuẩn bị tâm lý nha các bạn. hihi
Cập nhật: Hi Lặng Bạn nói đúng, tổ chức buổi như vậy rất tốn kém, nhưng nếu chung ta đã muốn gặp mặt nhau không chỉ qua hình đại diện mà còn hơn chút nữa, mọi người sẽ được thực tế nói chuyện giao lưu với nhau, biết nhau hơn và mình nghĩ điều đó rất tốt cho diễn đàn. Vấn đề kinh tế, cái này đang cản trở mọi người sao? Vậy... hiển thị thêm Hi Lặng
Bạn nói đúng, tổ chức buổi như vậy rất tốn kém, nhưng nếu chung ta đã muốn gặp mặt nhau không chỉ qua hình đại diện mà còn hơn chút nữa, mọi người sẽ được thực tế nói chuyện giao lưu với nhau, biết nhau hơn và mình nghĩ điều đó rất tốt cho diễn đàn. Vấn đề kinh tế, cái này đang cản trở mọi người sao?
Vậy phải làm sao để giảm bớt sự cản cản trở này, các bạn vào trả lời hộ mình đi.!^^
2 câu trả lời 2