Với tình yêu thương ta cảm nhận cuộc sống vốn là thiên đường ?

Nhưng với trí tuệ và tư duy của lý trí ta nhận ra sự sống vốn là địa ngục trần gian ?
Mời các bạn cũng nghe :
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nNOSh51...
Cập nhật: Trong âm thanh trầm mặc ai oán ấy ...trong ta bùng dậy yêu thương ...
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=jPYjoTw...
11 câu trả lời 11