Hanhphuc đã hỏi trong Máy tính & InternetInternetGoogle · 8 năm trước

căn bậc hai số học của 361?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước

    19 ! căn bậc 2 số học của a là số x > 0 / x^2=a

  • 8 năm trước

    Là 19 ( 19^2 = 361)

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.