BẾN BỜ NGÀY ẤY CÒN TRÔNG?

Đêm về se sẽ lời thu
Len vào nỗi nhớ mịt mù hoang sơ
Mong manh một chút đợi chờ
Liệu ngàn xa cách bến bờ còn trông?
BBB
6 câu trả lời 6