Thời gian...từ từ thôi nào....?

...làm gì mà như đang chạy trốn thế k bít nữa
chậm lại chút k dc sao hử...?
Ghét...đồ quá đáng
haiz
3 câu trả lời 3