Từ ngày tham gia Yahoo H&Đ?

lần đầu tiên mình bị xóa 1 câu hỏi ở cấp 7
cảm giác thật là....haiz
m k gây oán thù vs ai, cũng k để ai phải ghét
vậy mà...có những thành viên...???
Thật là bùn ghê...cơ
2 câu trả lời 2