Mới nhổ cái răng hàm trên đặt dưới gối. Chờ mãi vẫn không thấy bà tiên răng tới lấy?

Cập nhật: Tò mò cí, các bác còn bao nhiu cái răng?
Cập nhật 2: Seo Thày bít hay zạ?
Dạo nì cái bóp bần ni yếu lém.:$
13 câu trả lời 13