Các bạn tư vấn cho tôi chuyện này, nói chuyện đàng hoàng nghe?

Có người trên Y!HĐ này cho tôi số di động để liên lạc riêng. Tôi rất muốn nhưng 2 ngày nay tôi vẫn không dám dù là gởi tin nhắn hay phone. Tôi có cảm giác đó là Cảnh Sát Tư Tưởng... Tôi chỉ có cảm giác này với trang Y!HĐ thôi, trang khác thì tôi không ngại, tôi gọi và còn gặp ngoài đời nữa. Theo các bạn tôi có... hiển thị thêm Có người trên Y!HĐ này cho tôi số di động để liên lạc riêng. Tôi rất muốn nhưng 2 ngày nay tôi vẫn không dám dù là gởi tin nhắn hay phone. Tôi có cảm giác đó là Cảnh Sát Tư Tưởng...
Tôi chỉ có cảm giác này với trang Y!HĐ thôi, trang khác thì tôi không ngại, tôi gọi và còn gặp ngoài đời nữa.
Theo các bạn tôi có nên liên lạc người này không? Bạn có khi nào cảm giác như tôi rằng trên đây toàn CSTT không?

Chi tiết thêm
Bạn cố vấn thật tình nghe, bụng nghĩ sao nói vậy đừng nói hùa với ai. Tôi đang cần ý kiến riêng từng cá nhân...
Xin thông tin thêm, nội dung quan hệ chỉ là "ve vãn" nam-nữ thôi, phi chính trị.
Cập nhật: Tôi nói công khai luôn, nếu tôi biết chắc người đó KHÔNG THUỘC VỀ một băng trong những băng CSTT trên đây thì tôi không ngại. Tôi cần người đó khẳng định điều này với tôi...
Vì tôi xét thấy có khả năng trên đây có nhiều phe nhóm CSTT, đôi khi họ đụng đầu và xóa bài nhau
Cập nhật 2: Trả lời cho hơn hơn bên Bạn Bè nghen, tôi thấy bên đó cho tôi ý khá hay
Cập nhật 3: Đúng, đúng! Mình đàng hoàng thì sợ gì CS, CS chỉ hướng dẫn đường cho hươu chạy? Chắc không? Nhưng OK, giờ tôi sẽ gọi mà không ngại gì
7 câu trả lời 7