Lập trình ngôn ngữ tư duy NLP là gì ?

Có ai cho mình biết nlp là gì có lợi ích gì ko nha
4 câu trả lời 4