............ Được tin bạn trở về...........?

(Thân gởi các bạn đã trở lại box thơ) = Tin bạn năm xưa đã trở về Từ ngày biền biệt chốn sơn khê Thuyền còn mơ bến cũ Hương vẫn đượm tình quê Nhung nhớ theo dòng nước Đợi chờ gởi giấc mê Chợt nghe tiếng hát vang đầu ngõ Vội vã ôm đàn đợi cuối đê. - Đợi cuối đê, bàn rượu sắp bày Ngày xưa cũng tại bến... hiển thị thêm (Thân gởi các bạn đã trở lại box thơ)
=

Tin bạn năm xưa đã trở về
Từ ngày biền biệt chốn sơn khê
Thuyền còn mơ bến cũ
Hương vẫn đượm tình quê
Nhung nhớ theo dòng nước
Đợi chờ gởi giấc mê
Chợt nghe tiếng hát vang đầu ngõ
Vội vã ôm đàn đợi cuối đê.
-
Đợi cuối đê, bàn rượu sắp bày
Ngày xưa cũng tại bến sông này
Chia xa ngàn lưu luyến
Tiễn biệt một lần say
Bản nhạc “Dư âm” còn lắng đọng
Bài ca “Từ tạ” thoảng đâu đây
Gặp nhau tiếp nối câu tao ngộ
Uống cạn rồi ta lại rót đầy.
-
Lại rót đầy hãy uống thật say
Cùng nhau tâm sự trọn đêm nay
Mong tròn duyên thắm hoa cùng bướm
Cho thỏa tình mơ tháng với ngày
Chỉ tiếc bạn về tôi cất bước
Thấm buồn người ở kẻ dong mây
Cạn ly, tạm biệt, thuyền đang đợi
Họa đáp thi thơ hẹn một ngày.

HÀN BĂNG TÂM
Cám ơn các bạn. Chúc các bạn đêm cuối tuần hạnh phúc.
2 câu trả lời 2