Giúp mình câu tiếng anh này vs?

Tôi dự định sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật vào thứ 7 tuần tới..
Với câu này nên dùng cấu trúc tương lai gần be going to hay will
các bạn giúp mình vs
3 câu trả lời 3