Nếu k đi ngủ thì sáng mai k dậy nổi,ngủ thui ng ơi,oạch,oáp oáp,té gối?

2 câu trả lời 2